A Breixo, neno de 10 anos, tras sufrir ataques físicos e verbais, prohíbeselle a entrada no centro escolar onde estuda por levar consigo unha mochila ilustrada cos debuxos da serie infantíl “El pequeño pony”. A dirección do colexio considera “detonante de acoso” o...