Logo do funeral da súa tía, Berta, decepcionada por non ter recibido nada no testamento, e o seu irmán Aurelio, vense obrigados a pernoctar na antiga casa familiar; unha casa chea de malos recordos e escuros segredos que aflorarán esa noite con tráxicas...