Política de privacidade

Consulta as cláusulas da nosa política de privacidade

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

A confidencialidade dos teus datos persoais é un aspecto fundamental para a Plataforma Red Conecta Cidadanía Comprometida . Ao facer uso deste sitio web e dos servizos que nel se ofrecen, o usuario comprométese ás condicións da presente Política. Esta Política ten como finalidade explicar como e para que fins usamos a información proporcionada. Para estes efectos, pedímosche que leas atentamente esta Política de privacidade. Federación Galega de Teatro Afeccionado resérvase o dereito a modificar esta política de privacidade de acordo co seu propio criterio, ou motivado por un cambio legal, xurisprudencial ou doutrinal da Axencia Española de Protección de Datos. O uso do sitio web despois dos cambios implicará a aceptación dos mesmos. En caso de dúbida en relación coa presente Política de Privacidade, podes poñerte en contacto connosco dirixíndose á Federación Galega de Teatro Afeccionado, Rúa da Virxe de Fátima, 2 15702 – Santiago de Compostela A Coruña ou no enderezo electrónico fegatea@fegatea.gal

QUEN É O RESPONSABLE?

Federación Galega de Teatro Afeccionado – NIF: G15810039 é o titular desta web.

COMO OBTEMOS OS TEUS DATOS PERSOAIS?

Obtivemos os teus datos persoais a través de relacións anteriores ou actuais que mantiveches ou mantés con FEGATEA: como destinatario dos nosos servizos, como participante das nosas campañas, como doador ou porque solicitache información sobre os servizos, actividades e campañas da FEGATEA. A FEDERACIÓN GALEGA DE TEATRO AFECCIONADO ten dereito a recoller os teus datos como consecuencia das obrigas contractuais derivadas da devandita relación. O tratamento dos datos coa finalidade do envío de boletíns electrónicos sobre servizos, eventos e novidades relacionados coa nosa actividade profesional, baséase no interese lexítimo de FEGATEA de realizar estes tratamentos de acordo coa normativa vixente ou o consentimento prestado polos interesados, solicitado polo caso concreto. Estes datos son axeitados para os fins descritos no seguinte apartado. Tes dereito a retirar o teu consentimento en calquera momento por correo postal ao enderezo Camiño do Castiñeiriño, 21 15702 Santiago de Compostela (A Coruña) ou ao enderezo electrónico fegatea@fegatea.gal. A retirada do consentimento non afectará á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada, e dará lugar á imposibilidade de manter a relación ou a prestación do servizo, segundo o caso.

CON QUE FIN TRATAMOS OS TEUS DATOS E ATA CANDO?

A información que nos proporcionache ou que nos poidas proporcionar no futuro utilízase estrictamente para os seguintes fins, segundo corresponda:

  • Tramitar as túas consultas e/ou solicitudes;
  • Prestar e valorar o servizo solicitado;
  • Verifica a túa identidade;
  • Enviar información relacionada coa nosa actividade e servizos;
  • Cumprir coas diferentes obrigas legais da Plataforma Red Conecta Ciudadanía Comprometida.

Conservaremos os datos facilitados mentres estea vixente a nosa relación, ata o momento en que revogues o consentimento outorgado, salvo que exista unha norma legal que requira a súa conservación, procedendo, neste caso, a bloquear os datos ata que transcorra o prazo de conservación.

Posteriormente, os datos recollidos serán destruídos con garantías de privacidade.

A QUEN PODEMOS PROPORCIONAR OS TEUS DATOS E POR QUE MOTIVO?

Os seus datos poderán ser transferidos aos seguintes destinatarios polos motivos indicados:

  • Provedores que precisan acceder aos datos para a prestación dos servizos que FEGATEA ten contratados con eles: empresas que prestan servizos e asesoramento informático, provedores de servizos de pago e axencias de referencia de crédito, terceiros que nos axuden a prestar servizos dixitais e de comercio electrónico, marketing e campañas que nos axudan a promocionar os nosos servizos e terceiros que realizan traballos estatísticos. FEGATEA asinou con todos eles os contratos de confidencialidade e tratamento de datos persoais esixidos pola normativa de protección da privacidade.
  • Administracións Públicas: polo cumprimento das obrigas legais ás que está suxeita FEGATEA pola súa actividade.
  • Terceiros que necesiten razoablemente acceder aos teus datos persoais para unha ou varias das finalidades descritas.

Poderán producirse cesións internacionais de datos nos casos en que se publiquen fotografías en redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter…) de acordo co réxime de autorización e notificación previa establecido pola normativa vixente, que o interesado poderá retirar en calquera momento. As citadas transferencias internacionais teñen, no seu caso, as garantías oportunas xa que se basean en cláusulas contractuais tipo aprobadas pola Comisión Europea.

QUE MEDIDAS DE SEGURIDADE APLICAMOS?

Adoptamos todas as medidas técnicas e organizativas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido en vista da natureza dos datos persoais tratados .FEGATEA deixa claro o seu compromiso coa protección dos datos persoais e a privacidade dos usuarios, e leva a cabo as medidas técnicas de seguridade necesarias para evitar a perda, manipulación, difusión ou alteración.

CALES SON OS TEUS DEREITOS?

Como interesado directo, tes dereito a obter confirmación sobre se os responsables están a tratar datos persoais que nos concernen ou non. Podes exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade, limitación, oposición e non ser obxecto de decisións individualizadas automatizadas. Para exercer estes dereitos pódeste dirixir por escrito ao enderezo Camiño do Castiñeiriño, 21 15702 Santiago de Compostela (A Coruña) ou ao enderezo electrónico fegatea@fegatea.gal. Para o exercicio destes dereitos será necesario achegar copia do DNI. Finalmente, lembrámosche o teu dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos naqueles casos nos que se produza unha infracción da normativa de protección de datos aplicable.

E AS COOKIES?

FEGATEA utiliza cookies cando un usuario navega pola súa páxina web. As cookies son ficheiros enviados ao navegador a través dun servidor web co fin de rexistrar as actividades do usuario durante o tempo de navegación. As cookies utilizadas polo noso sitio web están asociadas exclusivamente a un usuario anónimo e ao seu ordenador, e non proporcionan por si mesmas os datos persoais do usuario. Mediante o uso de cookies, é posible que o servidor onde se atopa o noso sitio web recoñeza o navegador web utilizado polo usuario para mellorar a navegación. En todo caso, o usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser notificado da recepción de cookies e evitar que se instalen no seu ordenador. Para utilizar este sitio web non é necesario que o usuario permita a instalación das cookies enviadas polo sitio web. As cookies utilizadas por este sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis efectiva a súa transmisión posterior. En ningún caso se utilizan para recoller información persoal.

ENLACES A OUTRAS PÁXINAS WEB

Non somos responsables das políticas de privacidade doutras páxinas web, aínda que a ligazón fose proporcionada pola nosa propia páxina. Recomendamos que leas atentamente a política de cada páxina que navegues e que te poñas en contacto co seu propietario se tes algunha dúbida sobre ela. Así mesmo, se obtés a ligazón ao noso sitio web a través dun sitio web externo, non somos responsables da política de privacidade nin das prácticas desta páxina externa.

Súmate á FEGATEA

Se queredes disfrutar como grupo federado de todas as actividades que realiza a FEGATEA, podedes facer unha solicitude de adhesión co seguinte formulario.